Pn-Pt: 8-19 Sb: 9-14 Masz pytania? Zadzwoń telefon icon min+48 883 712 812 61 628 21 03

A A A

Zużyty akumulator zawiera bardzo wiele szkodliwych substancji, które są niebezpieczne zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska naturalnego. Z tego też powodu nigdy nie należy wyrzucać baterii samochodowych do śmieci. Warto też pamiętać, że większość substancji można odzyskać i ponownie wykorzystać, a pozostałe należy bezpiecznie zutylizować. Sposoby utylizacji akumulatorów są regulowane przez przepisy prawne.

Zużyte akumulatory są niebezpieczne dla środowiska naturalnego

Zużytego akumulatora nigdy nie należy wyrzucać ani do pojemników na odpady zmieszane, ani na odpady z tworzyw sztucznych czy metali. Absolutnie nie można ich pozostawiać także na tzw. dzikich wysypiskach czy w jakichkolwiek innych nieodpowiednich miejscach. Każdy właściciel pojazdu powinien mieć świadomość, że baterie samochodowe mogą być bardzo groźne dla środowiska naturalnego ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, takich jak m.in. ołów i związki ołowiu, roztwór kwasu siarkowego, rtęć, kadm, lit, cynk itp. Ołów to metal ciężki, który przy długotrwałym kontakcie może wykazywać szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt (m.in. wykazuje negatywny wpływ na działanie mózgu). Kwas siarkowy doprowadza do poważnych oparzeń skóry, a szczególnie niebezpieczny jest dla oczu. Pozostałe związki są toksyczne dla ludzi, zwierząt i roślin. Mogą one skazić nie tylko glebę, ale i wodę. Oprócz tego każdy akumulator samochodowy ma też sporą ilość tworzyw sztucznych, które bardzo długo się rozkładają.

Co zrobić ze zużytym akumulatorem?

Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać w nieodpowiednie miejsce, niewskazane jest też ich przechowywanie w nieodpowiednich warunkach. Zaleca się, aby wybierać baterie wysokiej jakości i dbać o nie, aby służyły możliwie jak najdłużej. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie zarówno ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych.

Co zrobić z niepotrzebnym już akumulatorem? Najlepiej przekazać go do sklepu, w którym kupujesz nową baterię. To najwygodniejsze rozwiązanie dla właścicieli pojazdów, dlatego też najczęściej praktykowane. Oprócz tego odpady tego typu można oddać do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Oprócz tego działają specjalne firmy, które specjalizują się w skupie starych akumulatorów. W niektórych gminach co jakiś czas organizowane są też zbiórki starego sprzętu elektronicznego, uwzględniające również zużyte baterie.